Tromsø kommune starter arbeid med omregulering av veiarealet i plan 1479 – Breivika havn.

Hensikten med omreguleringen er å gjøre det lettere for kollektivtrafikken, gående og syklende langs Stakkevollvegen. Planen skal også legge til rette for etablering av en ny parallell fylkesveg på nedsiden av Stakkevollvegen.

I forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeidet inviterer Tromsø kommune til åpent folkemøte på Auditorium 3 i Teorifagygget/Hus 6 på UiT, onsdag 1. juni kl. 18-20.

Mer informasjon kan leses på hjemmesiden til Tromsø kommune