«Reiseliv blir viktigere og viktigere for Tromsø» sier Magne Amundsen, næringssjef i Tromsø kommune. Med over 4 300 ansatte i 2016 var reiselivsnæringen den nest største næringen målt i antall sysselsatte i kommunen.

På oppdrag fra Visit Tromsø har Menon Ecconomics gjennomført en analyse av reiselivsnæringen i Tromsø. Rapporten inneholder også en analyse av cruiseturismen.

I 2017 hadde Tromsø totalt i overkant av 1,2 millioner gjestedøgn. Samlet er det beregnet at dette gir et reiselivsrelatert forbruk på rundt 2,3 milliarder kroner, hvorav cruise står for nærmere 150 millioner.

Cruise
Tromsø er blant Norges 10 største cruisehavner. I 2017 tok Tromsø i mot 125 455 cruiseturister fordelt på 103 anløp. Cruiseturistene utgjorde rundt 10 prosent av de besøkende til kommunen.

Menon har beregnet at den totale cruiserelaterte omsetningen i Tromsø var på nærmere 150 millioner kroner i 2017. Av dette er 120 millioner knyttet til cruisepassasjerenes forbruk, 14 millioner er rederienes kjøp av varer og tjenester, 12 millioner er havnerelatert, mens 3 millioner er statlige avgifter.

Bærekraftig reisemål
Rapporten inngår som et kunnskapsgrunnlag til Tromsøs søknad om å bli sertifisert som Bærekraftig Reisemål av Innovasjon Norge.

Se rapporten her