I lys av ny havne- og farvannslov og øvrige justeringer av priser og forretningsbetingelser i Tromsø Havn, legges disse iht. Forvaltningsloven §37 ut til offentlig tilsyn.

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF 2020

Priser Tromsø Havn KF 2020

Kalkulator for 2020

[th_kalkulator_2020 tekst=»Åpne kalkulator»]

Kalkulator for 2019

[th_kalkulator tekst=»Åpne kalkulator»]

Eventuelle merknader sendes til adm@tromso.havn.no innen 14. november 2019.

Merknadene vil bli sammenstilt og forelagt havnestyret i møte 18. november 2019.