Tromsø Havn renoverer indre havn og bygger nye brygger.

Sentrumshavna skal være et byrom og møtested for båtfolk og byens befolkning, sier driftssjef i Tromsø Havn Knut-Ivar Bendiksen.

Flytebryggene består av ei flytebrygge langs eksisterende kai. Denne er sammenkoblet med to 60 meter lange og 4 meter tversgående flytebrygger. Den nordre flytebryggen har 26 båser og den søndre har 10 plasser som er dimensjonert for båter opp til 45 fot. Det blir strøm- og vannuttak fra flere søyler som er montert på bryggene. Det skal også settes opp benker hvor båtfolket og byens befolkning forhåpentligvis kan sitte å nyte solen i sommer, smiler Bendiksen.

NOFI er leverandør av anlegget som skal være ferdig i løpet av mai måned.

Vi gleder oss til å kunne tilby dette flotte anlegget til båtfolket og byens befolkning, avslutter Bendiksen.

IMG_2647 IMG_2653 IMG_2646