I mai startet arbeidet med bygging av ei 100 meter lang kai på vårt havneområde nord i Breivika. Området skal utvikles til fiskerihavnfunksjoner og kaianlegget skal tilpasses fiskebåter og fraktefartøy.

Tromsø Havn har fått i oppdrag av vår eier, Tromsø kommune å bidra til maritim næringsutvikling i regionen. Utvikling av Breivika Nord er et av svarene på dette oppdraget.

Den nye kaien skal etter planen stå ferdig 18. november.