Tromsø Havn har investert i sin første el-bil. Bilen skal brukes til transport mellom de ulike havneområdene: Prostneset/sentrum, Breivika og Grøtsund. Dette er i samsvar med Tromsø Havns mål om å  utvikle havna uten å øke presset på miljøet. Bilen skal nå merkes med logo slik at den blir synlig både på våre  havneområder og i bybildet.