Pressemelding fra Troms Kraft og Tromsø Havn

Tidligere i år ble det kjent at Tromsø Havn og Troms Kraft gikk sammen i et strategisk partnerskap for å gjøre maritim næring mer miljøvennlig. Målet er å i første omgang kunne tilby landstrøm til alle skip som gjester Tromsø havn. På lengre sikt ønsker selskapene å gjøre havna om til byens sentrale sted for energi, og samtidig lage en løsning som skal fungere for andre havner i nord.

-Utslipp fra skipsfart utgjør 34% av totale utslipp i kommunen. Vi arbeider derfor for å gjøre havna til en hub for ren energi i byen, der både båter og hjulgående kjøretøy skal kunne hente sitt grønne drivstoff.  Nå er vi allerede i gang, det er en stor dag når vi kan se Bergvoll fra Nergård Fisk koble seg til som det første store fartøyet noen gang, sier Erling Dalberg, konserndirektør for innovasjon og utvikling i Troms Kraft.

Havnedirektør Jørn-Even Hanssen ser store muligheter for det nye selskapet. -Vi rår over en viktig strategisk ressurs, Tromsø havn har store areal som gir muligheter for langt mer enn den servicen vi i dag yter overfor den maritime næringen. Vi tror derfor på en betydelig miljøgevinst når alt er ferdig utbygd, men også på forretningsmulighetene som ligger i å utnytte våre ressurser på en bedre måte, sier han.

Selskapet har nå fått sin første direktør. Tomas Solstad er bosatt i Tromsø og kommer fra en lederstilling i Widerøe, hvor han har hatt ansvar for prosjekter og prosessforbedringer. Han har erfaring fra konsulentbransjen, fra offshore og fra forsvaret. Solstad har en master i økonomi fra UIT, og lederutdanning fra forsvaret.

-Det fins knapt noe mer meningsfullt enn å jobbe med omstillingen til den grønne økonomien. Sjøfart er en stor kilde til utslipp, men samtidig en utrolig viktig infrastruktur for oss som bor langs kysten. Kunsten blir å få fart i omstillingen, samtidig som vi bevarer lønnsomhet i alle ledd, sier Solstad. Han tiltrer i mars 2021.

Selskapets navn blir Fjuel AS. -Navnet spiller på det engelske «fuel», som er så innarbeidet i næringen at det nesten også kan sies være et norsk ord. Dette ordet betyr drivstoff, og gir i dag assosiasjoner til diesel. Vår idé er at vi fortsatt skal forsyne båter og kjøretøy med «fuel», men at den blir grønn. Vi har lagt inn en «j» i ordet, som spiller på «joule», altså måleenheten for energi, og en klar grønnfarge i logoen med fokus på «el». Med dette navnet håper vi å få næringen med oss på reisen mot en ny teknologi, samtidig som ting skal være gjenkjennbart, sier Dalberg, som er styreleder i Fjuel AS.

Troms Kraft er hovedeier i selskapet med 51% av aksjene. Tromsø havn eier 49%.

 

Kontaktpersoner:

Erling Dalberg, 908 80022
Jørn-Even Hanssen, 928 21349
Tomas Solstad, 952 61464