EPI-skalaen (Environmental Port Index) er utviklet av DNV GL i samarbeid med 13 cruisehavner i Norge. Skipene rapporterer inn de faktiske utslippene ved hvert kaibesøk til DNV GL, og blir så rangert på en skala fra 0 til 100. Hvilken renseteknologi og drivstoff som benyttes mens skipet ligger ved kai, vil påvirke utslippet og EPI-scoren.

– Vi vil gjøre det mer lønnsomt å komme til Tromsø med miljøvennlige skip. Tromsø Havn vil fra og med i år gi cruiseanløp et påslag eller en rabatt ut fra EPI-score, sier markedsansvarlig Harriet Willassen i Tromsø Havn KF.

EPI ble først innført i 2019, og er i dag i bruk ved flere norske cruisehavner, bl.a. Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Det er DNV GL som kontrollerer skipenes EPI-score, mens det er opp til hver havn hvordan scoren benyttes.

– I Tromsø vil de aller mest miljøvennlige skipene få en rabatt på 10 %, mens de som ikke gjør noe for å redusere sine utslipp vil få et påslag på 50 %. Et eventuelt overskudd fra EPI-ordningen vil bli brukt til investeringer i miljøvennlige tiltak som blant annet økt landstrømskapasitet, forteller maritim direktør Knut-Ivar Bendiksen i Tromsø Havn KF.

Modellen for EPI knyttes til utslipp av NOx, SOx, PM og CO2, og vil bli videreutviklet for å sikre at den er presis og effektiv som virkemiddel for å stimulere skipene til mest mulig miljøvennlig drift ved kai.
EPI-ordningen kommer i tillegg til nasjonale og internasjonale regler for miljøutslipp, og bygger opp under tiltakene i felles miljøkrav til cruisenæringen fra 14 store byer og verdensarvfjordene i Norge fra februar i fjor.

Mer informasjon i forretningsbetingelser og prisliste for 2020.