Har du lyst på en variert og utfordrende arbeidshverdag hvor driftsoppgavene tilpasses havneaktiviteten, årstid og pågående prosjekter og ensformighet er et ikke-tema?

Tromsø Havn søker 2 engasjerte, positive, lærevillige og arbeidsomme medarbeidere til teknisk avdeling. Teamet består i dag av teknisk leder, teknisk koordinator, ledende fagarbeider og fire fagarbeiderstillinger. Vi opererer havnens maskinelle utstyr som i dag er havnekran, hjullastere, containertruck, lett lastebil og båt. Andre oppgaver kan være leveranse av vann og renovasjon til fartøy. Vi utfører inspeksjonsrunder, vedlikehold av det maskinelle samt bygg, kai, flytebryggeanlegg og øvrig infrastruktur. I vintersesongen utføres også snørydding både maskinelt og manuelt. Teknisk utfører mindre prosjekter hvor omfanget varierer ut ifra kapasitet og kompetanse.

Les mer og søk her.