Vi søker etter Teknisk koordinator

Dette er en stiling som innehar en nøkkelrolle som elektriker G.L/S eller automatiker.

Arbeidsoppgaver vil være å drifte og utvikle både eksisterende og nye elektriske/tekniske anlegg med tilhørende styringssystemer. Bistå med faglig innspill til større investeringer, utbedringer og prosjekter. Gjennomføre internkontroll på elektriske anlegg, styring av varelager, samt innhente tilbud, offentlige anskaffelser, oppfølging og kvalitetssikre leveranser fra eksterne leverandører. Ivareta, utarbeide og oppdatere nødvendig dokumentasjon.

Søknadsfrist 07.11.2021

Se full utlysning her.