Tromsø Havn har ledig fast stilling som havneinspektør. Stillingen inngår i maritim avdeling og du blir en del av havnevakta som ledes av maritim leder og har 3 havneinspektører, maritim inspektør og maritim koordinator.

Havnevakta er ansvarlig for å styre, koordinere og administrere skipstrafikken, kaiplasseringer og tjenester. I tillegg har de ansvar for oppfølging av sikkerhet og styrende lover og forskrifter slik som ISPS-regelverket, renovasjon og ordensforskrift.

Havneinspektørene har tredelt turnus hvor det veksles mellom dag-, kvelds- og helgevakter.

Arbeidsoppgaver
  • Tilsyn og kontroll med all trafikken i havnas sjø- og landområde
  • Håndtere bestillinger på skipsanløp, planlegge plassering og anvise kaiplass
  • Følge opp leveranser til skip som bl.a. strøm, vann og renovasjon
  • Patruljering/oppsyn med kaier og havneområder
Kvalifikasjoner
  • Må ha maritim bakgrunn og erfaring
  • Må ha førerkort klasse B og erfaring i bruk av dataverktøy
  • Må ha VHF/SRC-sertifikat

Les mer om stillingen og søk her.