Vi har nå en spennende ledig stilling som Sikkerhets- og beredskapsleder.

Sikkerhets- og beredskapslederen vil ha ansvar for at havnen til enhver tid har oppdaterte beredskapsplaner som favner alt av aktivitet og hendelser innenfor operativ drift. Stillingen er en viktig støttespiller for PFSO og vil ha det operative oppfølgingsansvaret for havnens HMS- og kvalitetssikringssystem i samarbeid med avdelingslederne for maritim-, teknisk- og eiendomsavdelingen. 

Stillingen inngår i maritim avdeling og rapporterer til maritim direktør.  

Arbeidsoppgaver:

  • Videreutvikle og oppdatere beredskapsplaner i tråd med lovendringer, myndighetsforventninger, aktiviteter, operative behov og krav
  • Bistå PFSO med oppdatering av planverk for Tromsø Havns ISPS-havneanlegg 
  • Legge til rette for å gjennomføre øvelser og tilsyn. I forbindelse med ISPS gjøres dette i samråd med PFSO
  • Delta i aktuelle fora og møter med relevante myndigheter og samarbeidsetater 
  • Drive internopplæring og kulturbygging innen sikkerhet og beredskap i hele organisasjonen
  • Ha ansvar for den operative delen av HMS- og kvalitetssikringssystemet
  • Offentlig innkjøp innenfor sikkerhet- og beredskap
  • I samarbeid med Økonomi- og IT-sjef jobbe med IT-sikkerhet og holdninger

Søknadsfrist: 15.01.2024

Se full utlysning her