Vi styrker Prosjekt- og eiendomsavdelingen vår og har opprettet en ny stilling som prosjektleder.

Stillingen vil ha byggherre- og prosjektlederrollen i flere av våre prosjekter som omfatter både nybygg og renovering av bygg og annen infrastruktur. Videre vil prosjektlederen ha en sentral rolle i å sikre havnas interesser i både planlegging og utførelse, samt at miljø-, energi- og FDV-perspektivet blir ivaretatt i våre prosjekter.

Arbeidsoppgaver:

  • Inneha byggherre- og prosjektlederrolle i våre prosjekter
  • Etablere prosjektorganisasjoner bestående av interne ressurser og eksterne leverandører
  • Utarbeide prosjektplaner, bestemme gjennomføringsmodell og entrepriseform
  • Planlegge innkjøp av ekstern prosjektledelse, rådgiver- og entreprenørtjenester
  • Følge opp havnas interesser i garanti- og reklamasjonssaker
  • Økonomisk oppfølging og rapportering i samarbeid med prosjektsjef og økonomiavdeling

Søknadsfrist 29.05.2023

Se full utlysning her