Vi søker en juridisk rådgiver som har evne til å spille på lag og ta del i realiseringen av havnas strategiske og kommersielle utvikling. 

Stillingen vil inngå i vår prosjekt- og eiendomsavdeling.

Arbeidsoppgaver:

  • Ivareta og utforme festeavtaler, leieavtaler, tinglysing mm.
  • Håndtere juridiske forhold knyttet til Tromsø Havn sin rolle som grunneier og byggeier.
  • Transaksjoner – kjøp og salg av eiendommer.
  • Koordinere og saksbehandle tiltak i sjø som krever tillatelse etter havne- og farvannsloven.
  • Bistå med øvrig juridisk saksbehandling og rådgivning internt i havnas organisasjon – eksempelvis utarbeide lokale forskrifter, offentlighetsloven, forvaltningsloven, anskaffelser, selskapsrett mv.

Søknadsfrist: 14.05.2023

Se full utlysning her