Nå er det slutt på lange ventelister for å få båtplass i Tromsø. I 2022 vil Vervet etablere småbåthavn med 290 båtplasser i sentrum.  

– Båtinteressen i Tromsø er stor og mange har stått flere år på venteliste for å skaffe seg båtplass. Vi har nå inngått en avtale med Tromsø Havn som legger til rette for mer båtliv og gir flere mulighet til å fortøye båten på Tromsøya, sier prosjektleder Roger Ness i Vervet.

For alle båtinteresserte

Vervet signerte i dag avtalen med Tromsø Havn som gir de rett til å disponere arealene til dagens småbåthavn innenfor Nordsjeteen. Dette området vil bli slått sammen med arealene sør for vervet. Her skal det etableres en ny og oppgradert småbåthavn som strekker seg innover mot den gamle slippen.

– Den nye småbåthavna vil være et tilbud til alle som er interessert i båtplass. Båteierne som i dag leier plass av Tromsø Havn ved Nordsjeteen får automatisk tilbud om plass i det nye småbåtanlegget. Det vil i tillegg være god plass til andre som ønsker båtplass i sentrum, sier Havnedirektør Jørn-Even Hanssen.

Servicefunksjoner på Vervet

Den nye småbåthavna vil ha tilgang til nye servicefunksjoner som etableres på Vervet. Her blir det blant annet tilbud om vann, strøm og søppelhåndtering. Det blir også en vaktmestertjeneste som ivaretar løpende vedlikehold.

– For båteiere som gjester området blir det tilgang til toalett, dusj og garderober på Vervet. Det blir også et nytt havbad, mulighet til å legge til med kajakk ved slippen, og gjesteplasser for båt i direkte tilknytning til restaurantene på Vervet. Leier du båtplass vil det også være mulig å leie parkeringsplass i et av parkeringsanleggene på Vervet, sier Ness.

Ønsker aktivitet i indre havn

For Tromsø Havn er det viktig å bidra til enda større aktivitet i indre havn.

– Gjennom dette samarbeidet gir vi flere fastboende og de som besøker Tromsø båtveien et veldig etterlengtet servicetilbud. Dette bidrar også til mer aktivitet på Vervet og i indre havn, noe som er positivt for hele byen sier Hanssen.

Klart til høsten

Nå gjenstår kun formell godkjenning av Tromsø kommune før de nye flytebryggene kan settes i bestilling.

– Området innenfor Nordsjeteen er allerede regulert til havneformål. Vi håper derfor at det skal gå greit å få planene godkjent av Tromsø kommune. Vi ser frem til å kunne invitere nye båteiere til det nye anlegget høsten 2022, avslutter Ness.

Kontaktpersoner:

  • Prosjektleder Roger Ness, Vervet, mobil 482 11 415
  • Havnedirektør Jørn-Even Hanssen, Tromsø Havn, mobil 928 21 349