Tromsø Havn følger nøye med på situasjonen rundt Covid-19. Vårt fokus er først og fremst helse og sikkerhet.

Det er ulike tiltak og pålegg som vi må forholde oss til. Tromsø Havn følger de anmodninger og pålegg som kommer fra nasjonale og lokale myndigheter og vi gjør det vi kan for å bistå våre kunder, samarbeidspartnere, leverandører og andre.

For sjøtrafikken:

Ulike myndigheter vurderer fortløpende tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset. Tromsø Havn får mange henvendelser i denne forbindelse og det er viktig å presisere at vi ikke har noen fullmakt til å gå utover de rammene som andre myndigheter setter.

For å hjelpe med hvor informasjonen finnes, har vi samlet ulike lenker her som kan være særlig nyttige for sjøtrafikken å kjenne til:

  • Tromsø kommune, blant annet om karantenepåbud, tilreisende og situasjonen lokalt.
  • Politiet, blant annet om landlovsnekt for utenlandske sjøfolk og grensekontroll.
  • Kystverket, blant annet om hvordan skip, havner og kommuner skal forholde seg ved mistanke om smitte om bord.
  • Sjøfartsdirektoratet, blant annet om mannskapsbytte og forlenget gyldighet for sertifikater.
  • Folkehelseinstituttet, blant annet med fakta og råd om viruset.