Sjøen og sjøveien har til alle tider dannet livsgrunnlaget for bosettingen langs kysten. Fra 1850-tallet var byen sentrum for ishavsfangsten i arktiske områder. Tidlig på 1900-tallet ble byen utgangspunkt for en rekke fangst-, forsknings- og turistekspedisjoner til arktiske og antarktiske strøk, noe som var med på å gi Tromsø tilnavnet «Porten til Ishavet». I dag er havna i Tromsø en av Norges største fiskerihavner, cruisehavner og et viktig logistikknutepunkt i arktiske strøk.

Kommunikasjonssjef for Tromsø Havn er en nyopprettet stilling som skal ha både et strategisk og operativt ansvar for posisjonering og profilering av Tromsø Havn, våre tjenester og kompetanse. Kommunikasjonssjefen har videre ansvar for ekstern og intern kommunikasjon, herunder mediehåndtering og bruk av digitale kanaler. Stillingen inngår i ledergruppen.

Ansvarsområder

 • Ansvar for utvikling og implementering av en kommunikasjonsstrategi
 • Posisjonering av Tromsø Havns tjenester og kompetanse overfor relevante fagmiljø og ulike markedssegment
 • Tilrettelegge for mediekontakt og være rådgiver for styret og kolleger som skal uttale seg til pressen
 • Bistå avdelingene ved gjennomføring av kommunikasjons-/posisjoneringstiltak
 • Sikre god intern kommunikasjon og skape stolthet til det å være ansatt i Tromsø Havn
 • Utarbeidelse av pressemeldinger mv.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innen mediefag, samfunnsfag, minimum bachelornivå
 • Erfaring med strategisk kommunikasjonsarbeid
 • Forståelse for politiske prosesser, nasjonalt og lokalt
 • Erfaring med strategiutforming, inkludert evne til å bryte ned og kommunisere strategi i handlingsorienterte tiltak
 • Operativ og med god penn, evne til å formulere tekster, lage presentasjoner og argumenter både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Dokumentere solid erfaring med media/mediekontakt/nettverk

Ønsket erfaring

 • Erfaring med og interesse for digitale medier
 • Forståelse for strategisk bruk av sosiale medier
 • Praksis fra og interesse for foto og journalistikk
 • Strategisk vidsyn kombinert med evnen til å levere på det operasjonelle
 • Erfaring fra ledergruppe og hva det innebærer av ansvar og engasjement utover eget ansvarsområde

Personlige egenskaper

 • En motivator med evne til å inspirere
 • Strukturert og evne til å planlegge på kort og lang sikt
 • Idérik, engasjert og mulighetsorientert
 • Omgjengelig, sosial og kommuniserende natur
 • Evne til å drive gjennom endringer og stille krav
 • Stor arbeidskapasitet, effektiv og resultatorientert

Hvorfor oss?

Vi kan tilby en utfordrende og spennende operativ lederstilling hvor du bidrar til å utvikle en sterk merkevare og sentral samfunnsaktør. Sammen med dyktige medarbeidere vil du få en sentral rolle i utviklingen av havnevirksomheten. Vi håper du kjenner deg igjen i våre verdier Modig, Omtenksom og Troverdig.

Kontaktpersoner og søknadshåndtering

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Dette blir du i så fall varslet om og gitt mulighet til å revurdere ditt kandidatur.

Rådgiver i Adecco Select, Marius Tzatchev, tlf 47 32 51 81 kan kontaktes for en uforpliktende og fortrolig samtale innledningsvis. For mer informasjon kan også havnedirektør,  Jørn-Even Hanssen, kontaktes på tlf. 92 82 13 49.

Søknadsfrist

3. april 2019

Tromsø Havn KF er en av Norges største fiskerihavner, cruisehavner og et viktig logistikknutepunkt i arktiske strøk. Vårt mål er også å være den foretrukne havn for havbruk, energi, cruise/reiseliv og andre vekstnæringer. Tromsø Havn er et kommunalt foretak eid av Tromsø kommune og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver kommunen er tillagt etter Havne- og farvannsloven. Tromsø Havn skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, samt drive samfunnsansvarlig forretningsdrift. Selskapet teller 27 årsverk og har ca. 108 millioner i omsetning. Les mer på tromsohavn.no.