Et aktivt år går  mot slutten. Vi  ønsker med dette å gi dere en oppdatering på hva som skjer  på vårt område i Breivika nord.

Bygging av ny kai

Etter opprinnelig plan skulle den  100 meter lange kaia vært ferdig i november måned. Av ulike årsaker har det vært forsinkelser i arbeidet. Planlagt overtakelse er i uke 5 neste år.

Arbeid som nå gjenstår er hovedsakelig støpning av betong og montering av utstyr på kaia som blant annet fendere, leidere og pullerter. Dette er lite støyende arbeid. Det vil imidlertid fortsatt være maskinstøy fra anleggsmaskiner.

Reguleringsplan

Som dere kjenner til er Tromsø kommune i gang med omregulering av veiarealet i plan 1479 – Breivika havn. Dette har medført noen endringer arbeidet med detaljreguleringsplan for Breivika nord. Vi håper denne planen er klar til å bli lagt ut på høring i løpet av vinteren/våren 2017.

Vi beklager de ulempene arbeidet medfører, men vi håper dere har forståelse for at det er vanskelig å utøve slike aktiviteter uten at det vil merkes av omgivelsene rundt.

 

Vi ønsker dere ei riktig god jul og et godt nytt år.

 

Med vennlig hilsen

Halvar Pettersen

Havnedirektør