Området mellom Strandtorget og Framsenteret er under transformasjon. Utvikling av eiendommene til Mack Øst starter opp nå ved årsskifte og denne delen av byen vil få et stort løft.

Tromsø Havn eier Sørsjeteen, det gamle Fryselagret (The Fridge) med kai og kaiene mellom Mack-kvartalet og Strandtorget.  Disse eiendommene trenger forskjønning og oppgradering, men dette har vært avventet i påvente av øvrige utviklingsplaner for området. Spesielt planene til Mack Øst/Eiendomsspar med bygging av hotell og eventuelt nytt Universitetsmuseum og kulturkvartal vil være førende for dette.

Stenges for biltrafikk

Tromsø Havn har jevnlig tekniske undersøkelser av egne anlegg. En nylig gjennomgang av tilstanden til kaiene i søndre havn viser at årene begynner å prege dem. Av sikkerhetshensyn ønsker vi derfor å redusere vektbelastningen på to kaier og vil derfor stenger dem helt for biltrafikk og delvis for persontrafikk.

Som vist på oversiktsbildet vil dette gjelde kaien ved «The Fridge» og kaien i enden av Strandgata.