Tirsdag 31. januar hadde vi overlevering fra entreprenør på den 100 meter lange kaien som vi har bygd nord i Breivika. En gjennomgang av prosjektregnskapet viser at rundt 80% av kontraktssummen har gått til lokale og regionale selskaper i Troms og Nordland.

Vi skal nå i gang med oppfylling av kaiens bakareal og oppgradering av adkomsten ned til området.

Økt skipsaktivitet i Tromsø Havn

Det er en jevn økning av skipsanløp til Tromsø. I 2016 hadde vi hele 8 630 registrerte anløp, hvorav 3 036 var fiskefartøy. Et gledelig tall, men det ga også noen utfordringer da vi enkelte dager hadde alle kaier i bruk og enkelte skip liggende utenpå hverandre. Vi ser derfor frem til å få økt kaikapasiteten slik at vi kan gi et bedre tilbud til våre kunder og servicenæringen i byen får bedre vilkår til å levere ulike tjenester.

Detaljreguleringsplan

I januar ble detaljreguleringsplanen for området sendt inn til Tromsø kommune og ble behandlet i formannskapet 7. februar. Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn og fristen for merknader eller innvendinger er satt til 31.03.2017.

Forlenging av kai

Siden detaljreguleringsplanen for Breivika nord nå er lagt ut og vi ser behov for flere kaimeter i Tromsø har vi tegnet kontrakt på forlenging av kaien med 100 meter sørover. Arbeidet vil starte opp nå og kaien skal etter foreløpig plan være ferdig siste halvdel av oktober.

Valgt entreprenør på kaibyggingen er Vest Betong og vår byggeleder er fortsatt WSP Norge.