Siste avganger for Hurtigbåter fra dagens kaiplass ved Nerstranda kjøpesenter vil være onsdag 6. juni kl. 07.00 (Linje 2, Tromsø- Finnsnes-Harstad) og kl. 07.10 (linje 4, Tromsø-Lysnes-Tennskjer-Vikran-Tromsø).

Onsdag 6. juni – fredag 8. juni

Alle hurtigbåtankomster og avganger fra og med onsdag 6. juni kl. 09.00 vil fram til fredag 8.juni kl. 22.00, flyttes til midlertidig kaiplass på Sørjetéen (moloen sør for tidl. Mack).

NB: Har du mobilitetsutfordringer og bruker gåhjelpemidler, kan fremkommenligheten på molo og gangvei oppfattes som krevende. Enkelte partier er smale og gangbanen er ikke helt slett. Har du behov for assistanse ved ankomst, ta kontakt med Troms fylkestrafikk sitt kundesenter på tlf. 777 88 777 (kl. 8-16.30) senest 12 timer før du ankommer Tromsø. Troms fylkestrafikks serviceverter vil også være til stede ved avgangene fra Tromsø, så lenge båtene går fra Sørjetéen.

De siste to ankomster fredag 8. juni kveld kl. 22.15 (ank. linje 2 fra Harstad) og kl. 23.35 (ank. linje 3 fra Skjervøy) vil skje via den nye havneterminalen.

Lørdag 9. juni – fredag 21. juni

Fra og med første avgang lørdag 9. juni (avg. kl. 08.00, linje 2 Tromsø-Finnsnes-Harstad) vil alle hurtigbåter ha avgang og ankomst via Prostneset havneterminal. Frem til åpningen av bygget fredag 22. juni, skal båtpassasjerer benytte gangfeltet på den nye kaia for ankomst og avreise med hurtigbåtene.

Avgang og ankomst for hurtigbåter og busser i havneterminalen fra 22. juni

Avganger og ankomster med hurtigbåtene fra kl. 07.00 skjer via venteareal på 2. plan og trapper ned til sluse for reisende/ankommende med hurtigbåt på første plan. Ankomster til Tromsø er via flytebrygge og inn via terminalen. Ankomst- og avgangssluser er i tillegg til trapper, også utstyrt med en stor personheis mellom plan 1 og 2. Dør ut til kai åpnes og lukkes fra båtene og det er opprop for ombordstigning via høyttaleranlegg.

Foruten hurtigbåtene, vil også regionbussene linje 100 (Tromsø-Narvik), linje 105 (Tromsø-Nordkjosbotn-Storsteinnes-Øverbygd-Rundhaug-Buktamoen) linje 150 (Tromsø-Alta) og linje 160 (Tromsø-Nordkjosbotn-Skibotn-Storslett) ha avgang og ankomst fra havneterminalen. Bussene vil ankomme og gå fra bussområdet på første plan, skrått til venstre hvis du har kommet inn via hovedinngangen nede.

Fra mandag 25. juni kl. 07.20 vil også distriktsbussene (linjene 412, 415, 420, 425 og 450) ha avgang og ankomst fra den nye terminalen.

Bagasjeoppbevaring

Bagasjeoppbevaringen er å finne rett ved hovedinngangen på 1. plan i havneterminalen, til venstre for utgangen til bussområdet.

Sykkelparkering

Det er etablert en innendørs sykkelparkering til venstre for hovedinngangen på første plan i havneterminalen.

Privatbiler

Kjøreveiene utenfor havneterminalen er i hovedsak forbeholdt busser og drosjer. Det er ikke lagt opp til at privatbiler i særlig grad skal kjøre helt inn til havneterminalen. HC-plasser er om lag 30 meter fra hoveddør. Ut over disse er det svært få parkeringsplasser for privatbiler i umiddelbar nærhet. Det anbefales at de som kjører bil, og skal hente eller bringe noen til havneterminalen, heller finner alternative parkeringsplasser i sentrum for av- og påstigning.

Åpningstider 

Havneterminalen er åpen alle dager i perioden kl. 05.30 – 02.00.

 

 

 

 

 

Les også her: Troms fylkestrafikk