Området mellom Strandtorget og Framsenteret er under transformasjon. Utvikling av eiendommene til Mack Øst starter opp nå ved årsskifte og denne delen av byen vil få et stort løft.

Tromsø Havn eier Sørsjeteen og det gamle Fryselagret (The Fridge) med kai. Denne eiendommen trenger forskjønning, men dette har vært avventet i påvente av øvrige utviklingsplaner for området. Spesielt planene til Mack Øst/Eiendomsspar med bygging av hotell og eventuelt nytt Universitetsmuseum og kulturkvartal vil være førende for dette.

Kaien fremfor The Fridge er gammel og har de siste årene hatt en begrenset bruk. Tromsø Havn har jevnlig tekniske undersøkelser av egne anlegg. En nylig gjennomgang av tilstanden til kaien viser at årene begynner å prege den. Av sikkerhetshensyn ønsker vi derfor å redusere mulig vektbelastning og stenger derfor deler av selve kaien for trafikk.

Videre undersøkelser og anbefalinger vil avgjøre hva vi velger å gjøre fremover.