Kjære dere

Det nærmer seg jul og det er tid for oppsummering av 2017 og noen tanker for det kommende året.

Nye og spennende muligheter
Den nye havneterminalen nærmer seg ferdigstillelse. For noen uker siden var Tromsø Ungdomsråd på omvisning. Det gledet meg å hilse på så mange engasjerte, bevisste og uredde ungdommer. Vi har mye å lære av de unge. Digitalisering gir muligheter og vi i Tromsø Havn skal framover løfte foretaket.

Det er mye nytt å glede seg til når nye Prostneset åpner dørene medio april 2018. Både miljø og universell utforming er vektlagt. Det er korte avstander til busser og hurtigbåter. Havneterminalen skal innby til aktivitet og sosial kontakt på de store vrimlearealene.  Det blir også flere serveringssteder, butikker og turistinformasjon.

Turistene velger Tromsø
Tromsø er en av landets største cruisehavner. Etter årets siste cruiseanløp, 26. desember, vil mer enn 125 000 cruisepassasjerer fordelt på 101 anløp ha besøkt byen.  Basert på tall fra Innovasjon Norge, er de økonomiske ringvirkningene av cruise for Tromsøregionen på 100 millioner kroner.

Antall mindre båter som gjester Indre havn i Tromsø øker. Det er også økning i antall charterbåter som tilbyr ulike opplevelsestilbud.

Vekstområder i havna
Tromsø er et viktig logistikknutepunkt i nord. Store volum gods transporteres til og fra byen. Tromsø Havn har signert avtale med Posten Bring om kjøp og leie av tomt til et nytt logistikksenter i Breivika. Det nye senteret vil erstatte Posten og Brings eksisterende terminaler i Tromsø. Samlokaliseringen vil bety 50-60 færre daglige trailere over Tverrforbindelsen, totalt rundt 150.000 kjørte kilometer per år. Dette er en stor og gledelig miljøbesparelse.

Tromsø Havn skal opprettholde sin posisjon som en av Norges største fiskerihavner og utvikler et nytt område for næringa nord i Breivika. En 200 meter lang kai ble ferdigstilt i høst. Et sterkt og dyktig næringsliv bidrar til å gjøre Tromsø til ei effektiv og attraktiv havn for fiskeflåten. På Grøtsund ligger for tiden det flytende hotellet «Floatel Superior» til kai. Det kjøpes elektro- og mekaniske tjenester og proviant fra lokale bedrifter.

Julehilsen fra Tromsø Havn
Kreft rammer årlig mange familier. Årets julegave går derfor til Vardesenteret på UNN. Dette er et viktig tilbud for mange kreftpasienter og deres pårørende hvor de kan ta en pause fra hverdagen, utveksle erfaringer og få råd og hjelp.

Med byen pyntet til jul ønsker vi dere ei fin adventstid, en riktig god jul og et spennende nytt år!

 

Med vennlig hilsen

Halvar Pettersen, havnedirektør