Kjære naboer til Breivika havneavsnitt

Jeg ønsker med dette å oppdatere dere litt på hva som skjer i Tromsø Havn, og da spesielt rundt Breivika.

Etablering av Posten Bring

Dere har kanskje lest i avisene at Posten Bring skal bygge et nytt logistikksenter i Tromsø, og at de har valgt en tomt på havneområdet i Breivika. Per i dag har Bring en terminal litt lengre sør i Breivika og Posten har en terminal på Langnes. Det er disse to terminalene som nå skal samlokaliseres i et nytt logistikksenter. Byggestart er planlagt andre halvår 2016 med ferdigstillelse i 2017. Bygget blir på 12.000 m² og vil være arbeidsplass for rundt 315 medarbeidere.

For Posten Bring vil denne samlokaliseringen daglig bety 50-60 færre trailere over Tverrforbindelsen. Dette er trailere som per i dag går i interntrafikk mellom de to terminalene. Totalt utgjør dette rundt 150.000 kjørte kilometer per år. En stor og gledelig miljøbesparelse.

Hva betyr dette for dere?

Det nye logistikksenteret skal bygges på en tomt mellom Brødrene Dahl og Schenker. Deler av tomten er klar, mens noe må fylles ut i sjøen. Dette vil vi gjøre med blant annet de massene som nå ligger lagret på området. Vi regner med at dette arbeidet vil starte utpå vinteren.

Lagring av utstyr

Vi vet at det er lagret diverse utstyr på området mellom Br. Dahl og Schenker, opp mot Stakkevollvegen. Som nevnt tidligere er dette området eid av Norgesgruppen og Tromsø Havn kan ikke påvirke hva det brukes til. Henvendelser må derfor rettes til Norgesgruppen.

Breivika nord

Arbeidet med detaljreguleringsplanen for området går som planlagt og vi regner med å oversende planforslaget til kommunen før jul. Grustrafikken som har vært på området i forbindelse med arbeidene på Storgatbakken regner vi med vil avta da Storgatbakken nå er asfaltert for vinteren. Det er per nå ikke planlagt andre aktiviteter på området før årsskiftet.

Trafikksituasjon langs Stakkevollvegen

Å få en ordning på trafikksituasjonen langs Stakkevollvegen fra UNN og nordover har høy prioritering hos oss. Dagens situasjon er ikke holdbar for hverken beboere eller næringslivet i området. Næringsforeningen i Tromsøregionen har også involvert seg i dette arbeidet og jobber mot både lokale, regionale og nasjonale myndigheter for å få en løsning på plass.

Generelt i Tromsø Havn

I tillegg til det som merkes best av dere som er naboer til Breivika, ønsker jeg å si litt om andre aktiviteter i havna.

Flyktningefartøy

Tromsø Havn har blitt forespurt om vi kan ta i mot flyktningefartøy om det skulle være behov, og det har vi svart positivt på. Om det skulle bli aktuelt vil det bli lagt til sentrum ved sørsjeteen, Breivika er ikke aktuelt for dette.

Prostneset

Vi har de siste ukene redusert og flyttet deler av det som har vært parkeringsplass på Prostneset. På dette området er det nå lagt tre store hauger med grus som gjør at fyllingen forhåndsbelastes før vi går i gang med bygging av ny havneterminal. Selve byggeprosessen vil starte første kvartal neste år og estimert byggetid er på 23 måneder. Vi gleder oss til å gi reisende og byens befolkning en havneterminal og et byområde vi alle kan være stolte av.

Grøtsund

Mange lurer på hva som skjer på Grøtsund havn- og industriområde. Som dere kjenner til er det tøffe tider innen offshorenæringen, men vi jobber kontinuerlig med å få etablert aktiviteter i området.

Cruise

Et stort antall av de cruiseskipene som kommer til Tromsø ligger i Breivika. Til neste år forventer vi foreløpig en liten reduksjon i antall fartøy, men Tromsø vil fortsatt være blant landets ti største cruisedestinasjoner.

tromso.havn.no

På vår hjemmeside www.tromso.havn.no og på Facebook www.facebook.com/tromsohavn legger vi ut diverse informasjon om hva som skjer hos oss.

 

Jeg ønsker dere alle en fin førjulstid.

Halvar Pettersen, havnedirektør