HØRINGSBREV – TROMSØ KOMMUNE – LOKAL FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSNING I SJØEN I TROMSØ KOMMUNE, (TROMS), SJØKART NR. 084 086 087 088 og 090 –

Tromsø Havn KF har utarbeidet et utkast til lokal fartsforskrift for sjøområdene i Tromsø kommune. Etter høringsperioden vil forslaget og innkommende kommentarer bli behandlet i havnestyret.

Høringsbrev fartsforskrift 8 knop

Høringsfristen er satt til 17.07.2018

Merknader sendes til vår administrasjon.