Fylkesordfører Knut Werner Hansen har innkalt til høring om Prostneset i samferdsels- og miljøkomiteen i fylkeskommunen.

Høringen holdes på Fylkeshuset mandag 10. desember mellom kl. 0830 og 1030 og gjennomføres etter anmodning fra komitemedlemmene fra Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne og Høyre. Det er ønskelig å belyse prosessen, roller, ansvar og tiltak som Troms fylkeskommune har vært og er i berøring med.

Tromsø Havn er invitert til høringen og Tromsø Havn vil bidra til å belyse saken.