Vi er i slutten av juni måned og venter på høyere temperaturer på gradestokken. Det er full aktivitet i havna. Rundt 93 000 cruisegjester vil besøke byen i sommer, det bygges på Prostneset og varer strømmer inn og ut av Breivika.

Cruiseturistene vil til Tromsø
I år har vi innmeldt totalt 104 cruiseanløp og venter rundt 103 000 cruisegjester. Det er 7 cruiseskip som kommer til Tromsø for første gang. Årets største skip er MSC Splendida med plass til 3 900 passasjerer.

Nye gjestebrygger i indre havn
I løpet av våren har vi oppgradert indre havn med nye flytebrygger. Det er en glede å kunne tilby 60 nye båtplasser i hjertet av Tromsø.

Prostneset havneterminal
På Prostneset er det full aktivitet med bygging av den nye havneterminalen. Prostneset er et viktig område med ankomst og avreise for busser, hurtigruter og hurtigbåter. Når havneterminalen står ferdig vinteren 2018, vil Tromsø få et nytt landemerke, knutepunkt og en flott opplevelsesarena for reisende og byens befolkning.

Bygging av ny kai i Breivika
Fiskefartøy er den fartøygruppen som hyppigst besøker byen og fisk er den varetypen det lastes og losses mest av i Tromsø. For å styrke Tromsø som fiskerihavn er vi i gang med å bygge ei 100 meter lang kai i Breivika nord. Kaia skal være ferdig i november i år.

Flytende boligrigg til Grøtsund
Den flytende boligriggen Floatel Superior ligger til kai på Grøtsund havn- og industriområde for å vente på tiltredelse av ny kontrakt. I august vil vi invitere næringslivet til et informasjonsmøte i forhold til vedlikehold som skal gjøres på riggen.

God sommer!

Med vennlig hilsen

Halvar Pettersen