Kjære dere

Tromsø Havn har lagt bak seg et år med høy aktivitet og mange spennende arbeidsoppgaver.

Prostneset

For tiden er det utplassert tre grushauger på Prostneset for å forbelaste området før første spadetak på den nye passasjerterminalen.

Byggestart er første kvartal i 2016 og estimert byggetid er på 23 måneder. Bygget får et spennende arkitektonisk uttrykk og vil inneholde et godt servicetilbud for de reisende og byens befolkning. Nye Prostneset vil bestå av tre bygg på totalt 13 500 m². Her vil det bli møteplasser, parker og kaipromenader. Vi ser fram til at de reisende i bo- og arbeidsmarkedsregionen, turister og byens befolkning kan ta i bruk Tromsøs nye storstue.

I år har 111 639 cruisegjester fra 85 forskjellige nasjoner gjestet byen vår. Disse har vært fordelt på 52 ulike cruiseskip som til sammen har hatt 103 anløp. Tromsø er fortsatt blant landets ti største cruisedestinasjoner.

Grøtsund

I 2015 har vi bygd ny adkomstvei fra fylkesveien og ned til området, asfaltert deler av området og revet flere gamle bygninger. Kystverket har også godkjent Grøtsund havneområde i henhold til internasjonale regler om sikring av havneanlegg. Dette betyr at skip i internasjonal trafikk kan anløpe. 

Breivika

Fiskefartøy er den fartøygruppen som hyppigst besøker Tromsø og fisk er den varetypen det lastes og losses mest av i Tromsø. For å styrke Tromsøs posisjon som en av landets største fiskerihavner planlegger vi å utvide tilbudet ved å bygge ei ny fiskerihavn på 40 mål nord i Breivika. Målet er at det innen utgangen av 2017 skal etableres ei kai, frysehotell og lager- og servicebygg.

I november ble det kjent at Posten Bring skal bygge et nytt logistikksenter på vårt havneområde i Breivika. Byggestart er i andre halvdel av 2016 og ferdigstillelse i 2017. For Posten Bring vil samlokaliseringen bety 50-60 færre trailere over Tverrforbindelsen daglig. Totalt utgjør dette rundt 150 000 kjørte kilometer per år. En stor og gledelig miljøbesparelse!

I oktober lanserte vi ny nettside, besøk oss på www.tromso.havn.no og www.facebook.com/tromsohavn.

Vi vil takke for et godt samarbeid i 2015 og ser frem til å møte nye muligheter i 2016. Med ønske om en fin adventstid, ei riktig god jul og et spennende nytt år!

 

Med vennlig hilsen

Halvar Pettersen

Havnedirektør