Kjære dere

Tromsø Havn har lagt bak seg enda et år med høy aktivitet og mange spennende arbeidsoppgaver.

Prostneset

Prostneset har gjennom mange 100 år vært et sentralt handels- og næringsområde i Tromsø. Etter mange års planlegging, markerte vi byggestart av Prostneset havneterminal  med nedlegging av grunnstein 25. april. Siden da har det vært full aktivitet på området, og byggene har begynt å reise seg. Planlagt ferdigstillelse er vinteren 2018. Årlig reiser rundt 1 million passasjerer med hurtigbåter, hurtigruter og langdistansebusser over Prostneset. Vi gleder oss til de reisende og byens befolkning kan ta i bruk de nye tilbudene på Prostneset.

Tromsø er en av landets største cruisehavner og har i år hatt 91 cruiseanløp med totalt 102 495 passasjerer ombord. Basert på tall fra Innovasjon Norge legger skipene og passasjerene igjen rundt 100 millioner kroner i Tromsøregionen.

Breivika

Fiskefartøy er den fartøygruppen som hyppigst besøker Tromsø og fisk er den varetypen det lastes og losses mest av. For å styrke Tromsø sin posisjon som en av landets største fiskerihavner, utvikler vi et nytt havneområde nord i Breivika.

Tromsø er det største knutepunktet i Nord-Norge og store menger gods transporteres til og fra byen. Sammen med Bodø og Lødingen har vi kartlagt mulighetene for å etablere en ny godsrute i nord for å få flyttet mer gods over fra vei til sjø.

Grøtsund

I juni måned fikk vi besøk av det flytende hotellet «Floatel Superior» på Grøtsund. Det flytende hotellet  blir liggende til over sommeren neste år. På tross av generelle nedgangstider i olje- og gassnæringen opplever vi økt interesse for nordområdene og har tro på framtidig vekst i Tromsø.

Vi takker for et godt samarbeid i 2016 og ønsker dere ei fin adventstid, en riktig god jul og et spennende nytt år!

 

Med vennlig hilsen

Halvar Pettersen

Havnedirektør