«Det er på høy tid at stortingspolitikerne får den norske jernbanedebatten inn på riktig (dobbelt) spor i Nord-Norge.

Nord-Norgebanen er et sidespor i både bokstavelig og overført betydning. I stedet bør NTP ha en tung satsing på Ofotbanen og Nordlandsbanen, og styrke de store havnene i nord for å gi bedre tilrettelegging for overgang mellom jernbane og sjøtransport.

Først da kan vi snakke om et bærekraftig transportsystem på skinner og kjøl inn i framtiden.»

Klikk her for å lese kronikk skrevet av:

  • Kjell-Olav Gammelsæter, direktør Norske Havner
  • Ingvar M. Mathisen, styreleder i Norske Havner
  • Jørn-Even Hanssen, havnedirektør Tromsø Havn
  • Børge Edvardsen Klingan, havnedirektør Narvik Havn
  • Kjersti Stormo, havnedirektør Bodø Havn
  • Anne Britt Bekken, havnedirektør Harstad Havn