IMG_1062 IMG_1052Tromsø Havn er i gang med å legge masser på området hvor passasjerterminalen skal bygges. Området skal forbelastes før første spadetak på den nye passasjerterminalen.

Bygget får et spennende arkitektonisk uttrykk og vil inneholde et godt servicetilbud for de reisende og byens befolkning. Med kort vei til alle byens fasiliteter vil terminalen være et sentralt knutepunkt. Nye Prostneset vil bestå av tre bygg på totalt 11 850 m². Her vil det bli møteplasser, parker og kaipromenader.

Byggestart på Prostneset blir i løpet av første kvartal i 2016 og målet er at ferdigstillelse skal være i første kvartal 2018.