Troms Havn er kritisk til at «Konseptvalgutredning (KVU) for transport løsninger i Nord-Norge» ikke inkluderer en utredning om containerrute på kjøl mellom Bodø og Tromsø som en forlengelse av Nordlandsbanen.

Det er et globalt fokus på transportsektorens ansvar for å ta ned sektorens utslipp i henhold til Parisavtalen. Overføring av godstransport fra veg til sjø er et av flere tiltak som skal bidra til å utvikle godstransporten i en sikker, miljøvennlig og effektiv retning. Derfor har også staten ulike tilskuddsordninger som skal stimulere til dette.

  • «At KVU’en ikke inkluderer en analyse av godstransporten på sjø mellom Bodø og Tromsø som en del av løsningen for Nord-Norge frem mot 2060 er for oss uforståelig», sier forretningsutvikler i Tromsø Havn, Erling Bangsund.

Det er 10 år siden fraktefartøyet «TeGe» gikk i rute mellom Bodø og Alta. Årlig fraktet denne rundt 20 000 kontainere, noe som tilsvarer 10 000 lastebiler. Denne lasten er nå flyttet over på veitransport fra Fauske og Narvik og videre nordover.

Tromsø Havn mener det det er tre klare faktorer som gjør at en analyse av sjøtransporten burde vært inkludert i KVUen:

  1. Sjøtransporten bidrar til å ta ned tungstransport på veinettet. Et sentralt element for å redusere risikoen for mulige trafikkulykker.
  2. En godsrute på kjøl er miljøbesparende og det jobbes konkret med nullutslippsløsninger.
  3. Sikre trygge godskorridorer i eget land. Under blant annet pandemien kom det tydelig frem utfordringer med å være avhengig av grensekryssende transportårer.

Sjøtransporten har historisk vært og vil fortsatt være viktig for Nord-Norge. Det forventer vi at også KVU’en tar inn over seg.