Har du lyst til å jobbe med maritim logistikk og har interesse for å være med å utvikle den maritime næringa i Tromsø?

Tromsø Havn har en ledig stilling som maritim inspektør. Stillingen er nyopprettet og inngår i driftsavdelingen som består av maritim, eiendom og teknisk drift. Du blir en del av havnevakta og rapporterer til maritim trafikkleder.

Hovedarbeidsoppgavene til maritim inspektør vil være den daglige oppfølgingen og koordineringen av havnevaktfunksjonen. Herunder å ha den overordnede oversikten og oppfølgingen over trafikk-, logistikk- og tjenesteplanlegging på Tromsø Havns kaier og områder. I tillegg har stillingen  ansvarsområder som å se etter forbedringer av drift og forretning.

Ansvar og oppgaver

 • Daglig ansvar for all sjø- og landbasert trafikk i havna
 • Planlegging, koordinering og oppfølging av trafikk, tjenester og logistikk
 • Vaktplanlegging
 • Koordinering og oppfølging mellom Havnevakta og øvrige driftsenheter
 • Oppfølging av logistikkprosjekter
 • Utvikling av rutiner og prosedyrer
 • Kundeoppfølging

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Krav til nautisk erfaring på offisersnivå
 • Systemforståelse og evner til se forbedringer
 • Evner til å se sammenhenger i trafikk-, tjeneste- og logistikkbildet
 • Engasjert, gode samarbeidsevner og ønske om å lede
 • Dyktig til å håndtere flere utfordringer samtidig og prioritere disse
 • Serviceinnstilt

Vi tilbyr

Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver hvor du vil opparbeide en bred erfaring innenfor fagfeltet, konkurransedyktige betingelser, kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.

Kontaktinformasjon

Driftssjef Knut-Ivar Bendiksen, mobil: 91 69 29 12

Søknadsfrist

19.5.2019

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til: adm@tromso.havn.no

 

Havna i Tromsø er en av Norges største fiskerihavner, en av landets største cruisehavner og et viktig logistikknutepunkt i arktiske strøk. Tromsø Havns mål er også å være den foretrukne havn for energinæringen og andre vekstnæringer i nord. Vi er et kommunalt foretak som eies av Tromsø kommune. Foretaket eier over 2 000 meter med kai, 2 000 000 m2 med areal og 34 500 m2 med lager- og kontorbygg. Tromsø Havn skal være en pådriver til vekst og nyetableringer spesielt innenfor næringene: fiskeri, energi og reiseliv/cruise.