Torsdag 12. mai kl. 10-13.30 på UiT Norges arktiske universitet, Teorifagbygget, går Energy on the Loose av stabelen for fjerde gang. Over 800 elever skal delta.

Hva er Energy on the Loose?

Energy on the Loose er en konferanse rettet mot skoleelever på 9. trinn. Om få år står elevene foran et av sine livs største valg når de skal velge yrkesretning. Hensikten med konferansen er å vise ungdommene det mangfoldet av jobbmuligheter som finnes innenfor fornybarbransjen, miljø, petroleumsindustrien, sikkerhet, beredskap og forskning. Initiativtakerne bak Energy on the Loose er Statoil, Rambøll, Subsea 7, UiT Norges arktiske Universitet, Kongsberg Satellite Services, PGNIG Upstream International, Nordnorsk vitensenter, Ungt Entreprenørskap, Remiks, Troms Kraft og Tromsø Havn.

Utdrag fra programmet:

Selda Ekiz, fysiker og NRK-profil, tidligere programleder i Newton og nå i Anno, er konferansier og skal lede elevene gjennom en litt annerledes opplevelse av arbeidslivet innenfor energisektoren.

Kl. 09.50: DJ: KOHIB

Kl. 10.05: Velkommen v/Selda Ekiz og prorektor for utdanning Wenche Jakobsen

Kl. 10.20: Hva gjør en ingeniør? Intervju med to rollemodeller

Kl. 10.35: Smell og bang v/Hedinn Gunhildrud og Astri Wara fra Nordnorsk vitensenter

Kl. 11.05: Hvorfor studere..? Intervju med to rollemodeller

Kl. 11.20: Energi – universets kameleon, v/ professor i geofysikk, Alfred Hanssen

Kl. 11.45: Lunsj

Kl. 12.30: Hva gjør du i arbeidshverdagen? Intervju med to rollemodeller

Kl. 12.45: Innovatører trengs overalt v/Kaja Baardsen i Ungt Entreprenørskap

Kl. 13.10: Energisk show v/Selda Ekiz

IMG_1974