av: Jarle Heitmann, styreleder i Tromsø havn KF.

Endelig er Prostneset havneterminal ferdig og er tatt i bruk. Over en million mennesker skal bruke terminalen som sitt knutepunkt for å dra fra eller til Tromsø. Terminalen er også bygd for fremtiden, med sine 12.000 kvm. Det gir oss en terminal med skikkelige fasiliteter for at byen og passasjertallet kan vokse sammen.

Men terminalen er også til for byens egne innbyggere. Det er et signalbygg, men det er også et byrom som kan brukes til en avslapping, en kaffekopp, en matbit eller å gjøre det gode kjøpet. Jeg ble intervjuet av avisa iTromsø i juli 2017, og sa da at vi i havneterminalen kom til å få Tromsøs svar på «Operataket». Det resulterte i oppslaget «Vårt svar på Operataket». I dag er jeg glad for at dette ser ut til å  ha blitt en realitet, og at vi har fått en flott terminal, både som byrom og som et flott utført byggverk. All ros til arkitekt Gary Bates som har tegnet terminalen.

Prostneset – som alle hører så tilsier navnet, at dette var et nes som tilhørte prosten. Opprinnelig tilhørte all grunn i 1794 prestegården, i det som ble den nye kjøpstaden Tromsø. Først i 1862 ble eiendommen kjøpt av kommunen.  Etter stor diskusjon i byen og i bystyret, så ble man endelig enig og vedtok 31. januar 1898 en utbygging av en dampskipskai i byen. Dermed ble sjøgrunnen på Prostneset overdratt «vederlagsfritt» til havnevesenet. Samme vår startet mudringen og offisiell åpning ble 27.10.1900 da hurtigruteskipet «DS Orion» la til kai.

Fredag 22. juni 2018 under den offisielle åpningen, la den moderne utgaven av Hurtigruten til ved kai 7 på Prostneset. «MS Midnattsol» som er nesten 3 ganger så stor som «DS Orion» for 120 år siden, gjorde den første av det som skal bli mange slike ankomster ved den nye terminalen i årene fremover. Det går flere historiske linjer fra DS Orion i 1900 og til MS Midnattsol i 2018. Det som ble startet da, har på mange måter endelig funnet sin fullbyrdelse. Det som startet som en dampskipskai og bygde seg opp som trafikk-knutepunkt, har nå endelig fått ordentlige fasiliteter for reisende og for transportørene.

Havnedirektøren viser ofte frem et foto av det som var situasjonen en vinterdag for få år siden, når balsfjordvinden skapte både snøfokk og rokk. Det var ikke en god opplevelse for de reisende. Men nå skal vi være stolte over at Tromsø havn kan levere ordentlige forhold for de reisende.

Det går også en historisk linje fra vedtaket i 1898 i bystyret og til det initiativ som ble gjort for 22 år siden, for å få en ny terminalløsning. Gjennom disse årene har flere havnestyrer vært involvert og bidratt til at terminalen står der i dag. Havnestyrer ledet av Halvard Østgård, Torstein Myhre, Kristin Røymo, Magnar Nilsen og Frid Fossbakk og til nåværende havnestyre under min ledelse.

Havnestyret gjorde i 2015 investeringsbeslutningen, som tilslutt ble godkjent av kommunestyret i Tromsø kommune i juni 2015. Det var et en betydelig avgjørelse som skulle gjøres, når man skulle låne for 400 millioner kroner, som på den tiden tilsvarte hele egenkapitalen til Tromsø havn. All ros til de som har sett behovet for en slik terminal og trodd på prosjektet.

For egen del og dagens havnestyre, så har vi levd med prosjektet i 2 år nå. Det har vært fint å sitte på den gamle «havnestyresalen» regelmessig og sett bygget reise seg utenfor vinduet vårt. Jeg er glad for at terminalen ser ut til å være bygd etter budsjett og etter planen – uten større forsinkelser og med gode rutiner for HMS og sikkerhet.

Jeg vil som havnestyreleder takke noen som virkelig fortjener takk. Havnedirektøren skal berømmes for hele tiden hatt troen på prosjektet, og sørget for god fremdrift. Men jeg vil også skryte av de øvrige ansatte i Tromsø havn. For en gjeng dere er!

Tromsø havn sine ansatte har virkelig stått på, både under bygningen av havneterminalen, som blir en milepæl for Tromsø havn. Det har de ansatte fått til, samtidig som de har driftet den øvrige havnevirksomheten og de har gjort det med stil. Jeg er glad for at det blir enda tydeligere for byens innbyggere, hvilken flott jobb som blir gjort og hva havna betyr for Tromsø som by og kommune.

Jeg gleder meg til fortsettelsen – og mange fine opplevelser på Prostneset fremover.