Lørdag 17. november blir det fest i Tromsø når Norges nye isgående forskningsskip «Kronprins Haakon» skal døpes. Skipets gudmor er H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandra.

Arrangementet finner sted kl. 12.15 ved kai 8 utenfor Scandic Ishavshotell.

Mer info om dåpsarrangementet kan leses her

«Kronprins Haakon» er eid av Norsk polarinstitutt og skal driftes av Havforskningsinstituttet med UiT-Norges Arktiske Universitet som største bruker.

Vi er stolt over at «Kronprins Haakon» får Tromsø som hjemmehavn.