Også i 2019 hadde cruisetrafikken til Tromsø en positiv utvikling.

Cruiseåret startet med anløp av «Viking Sky» allerede 18. januar og ble avsluttet da «Arcadia» la fra kai i Breivika natt til 4. desember. Det var kun i april måned at Tromsø ikke hadde besøk av oversjøiske cruiseskip.

I 2019 hadde Tromsø 122 oversjøiske cruiseanløp med totalt 155 160 passasjerer og en besetning på 63 454. Dette er en økning fra 2018 på 8 anløp, 12 812 passasjerer og 5 452 besetningsmedlemmer.

Tromsø hadde cruiseskip til kai i 107 av årets 365 dager. Årets travleste dag var 13. juni. Da var det 3 skip inne med til sammen 6 374 passasjerer om bord.

Liggetid

Generelt har cruiseskip en relativ lang liggetid i Tromsø. Spesielt på vinteranløpene er det flere skip som ligger over natten og har to fulle dager til å oppleve Tromsø-regionen på. Gjennomsnittlig liggetid per cruiseanløp i januar til mars var på 26 timer, mens det var 10,0 timer i sommermånedene og 14 timer på høstanløpene (sept-des). Samlet for hele året gir dette en gjennomsnittlig liggetid per cruiseanløp på 14,4 timer. Sammenlignet med 2018 var gjennomsnittlig liggetid det samme på sommeranløpene, mens det har vært en økning på liggetid både på vinter og høstanløpene. Totalt for hele 2019 var gjennomsnittlig liggetid 3 timer høyere enn i 2018.

Skip og rederier

Totalt har vi tatt imot 59 ulike cruiseskip fra 30 rederier. De rederiene som har tatt med flest gjester til Tromsø er:

  • MSC Cruises med 8 anløp og 27 185 passasjerer
  • TUI Cruises med 9 anløp og 24 190 passasjerer
  • AIDA Cruises med 13 anløp og 21 947 passasjerer
  • Costa Cruises med 5 anløp og 16 118 passasjerer
  • Viking Ocean Cruise Line med 11 anløp og 9 953 passasjerer

Årets største skip var MSC Preziosa med en lengde på 333 meter og en tonnasje på 139 072 brt. Med 5 anløp til Tromsø i perioden 13. juni til 8. august brakte MSC Preziosa til sammen 19 097 gjester til byen vår.

Cruiseundersøkelsen 2019

Innovasjon Norge gjennomførte sommeren 2019 intervju med 3 232 cruisepassasjerer i 14 havner, inklusiv Tromsø. Har Undersøkelsen viser bla at Tromsø har den største andel av cruiseturister som bruker penger på shopping, mat og drikke, aktiviteter og transport.

Hele rapporten kan leses her