Fredag 26. februar signerte Tromsø Havn kontrakt med Peab Bjørn Bygg for bygging av den nye havneterminalen på Prostneset. Kontrakten har en verdi på 305 millioner kroner. Arbeidet starter opp i april, har en planlagt byggetid på 22 måneder.

Signalbygg
– Havneterminalen blir et signalbygg i Tromsø sentrum og vil komme både byens befolkning og reisende til gode. Det blir et signalbygg som knytter byen mot sjøen på en flott måte og vil være et nytt landemerke i Tromsø, sier havnedirektør Halvar Pettersen.

Den nye havneterminalen med tilhørende bygg blir på ca. 12 000 m2. Det skal bygges passasjer- og godsterminal for reisende med hurtigbåter, hurtigrute og distriktsbusser. Det vil også bli tilbud som spisesteder og forretninger til både reisende og byens befolkning.  I tillegg kan vi glede oss til å få nye uteområder.

Miljøfokus
Tromsø Havn legger vekt på miljø og energiforbruk. Vi har lagt til rette for at kaiene skal kunne varmes opp slik at vi slipper snørydding og byggene skal bli oppvarmet via fjernvarme. Vi har også søkt ENOVA om støtte til å kunne tilby landstrøm til skipene, deriblant Hurtigruten.

Rekruttering til næringslivet er viktig og derfor er det også lagt vekt på at lærlinger skal inkluderes i byggeprosessen.

Klargjøring
Rett etter påske vil arbeidet med å rigge tomten på Prostneset starte, mens oppstartdato for selve byggearbeidet er 25. april.