Etter noen års planlegging starter vi mandag 25. april med bygging av havneterminalen på Prostneset. Estimert byggetid er 22 måneder.

WSP Norge har prosjektledelsen på byggingen, mens Peab Bjørn Bygg har totalenterprisen.

Parkering
All parkering på Prostneset er tatt bort og i hele anleggsperioden vil området være lukket og stengt.

Støy
Byggeaktiviteten vil ha «normal» anleggsstøy i form av maskiner og utstyr som benyttes på byggeområdet. Det legges ikke opp til spunting, peling eller andre spesielt støyende aktiviteter.

Arbeidstid
Arbeidstiden vil normalt være mandag til fredag fra kl. 07.00-16.00. I perioder vil det kunne pågå arbeid frem til kl. 19.00.

Illustrasjoner

Vi har satt opp et webkamera slik at de som ønsker å følge byggeprosessen kan gjøre det.