Innfartsvegen til Tromsø havn skaper problemer for bedrifter, kollektivtransport og privatbiler. Det er helt avgjørende for videre vekst og investering at den nye vegstrekningen står ferdig til 2018, mener NHO, Næringsforeningen i Tromsøregionen og de største logistikkoperatørene.

Les hva NHO Troms og Svalbard skriver.