Kristian Tobiassen, teknisk leder

Kristian er 40 år, født og oppvokst i Bø i Vesterålen. Han har jobbet i Tromsø Havn som teknisk leder siden desember 2017. Fra før har han erfaring fra anleggs- og offshorebransjen. Kristian er utdannet prosessingeniør fra UiT – Norges arktiske universitet.                      

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

En vanlig arbeidsdag for teknisk avdeling starter med morgenmøte. Jeg koordinerer arbeidsoppgaver – vi vurderer risiko og kartlegger. Mange ganger må vi endre på planene. Det kan for eksempel være at det har snødd veldig mye og vi må ut og brøyte på kaiene eller at vi har fått inn et hasteoppdrag på lossing og lasting av utstyr.

Hvorfor søkte du på jobb i Tromsø Havn?

Jeg hadde et sterkt ønske om å være med å påvirke driften og drive verdibevarende vedlikehold på Tromsø Havns kaianlegg og eiendommer. Jeg hadde også  jobbet offshore i 11 år, har små barn og ønsket å være mer hjemme.

Hva var ditt første møte med Tromsø Havn?

Gjennom hurtigbåt og hurtigrute. Jeg husker godt hvordan det var å benytte disse tilbudene før Prostneset havneterminal åpnet. Ellers bor jeg ganske nært Grøtsund havn- og industriområde og har fulgt med utviklingen der.

Hva er det beste med å jobbe i Tromsø Havn?

Det beste er at jeg får være med å påvirke og skape verdier for landsdelen. Jeg er også opptatt av at vi må få mer gods over på sjø. Det er både miljøbesparende og vi reduserer antall kjørte kilometer på nordnorske dårlige veier.

Beskriv kulturen i Tromsø Havn?

Kultur er ferskvare – og må jobbes med hele tiden.  Det er mange positive medarbeidere i Tromsø Havn som ønsker å bidra.

Har du noen tips til de som vil søke/starte en karriere i Tromsø Havn?

Da stillingen som teknisk leder ble utlyst, fattet jeg interesse med det samme.  Jeg brukte jeg mye tid på å finne informasjon om Tromsø Havn på nett slik at jeg kunne skrive en god søknad og gjennomføre et godt intervju. Jeg snakket også med ansatte i Tromsø Havn.