Tom-Eirik Nordstrand, maritim trafikkleder

Tom-Eirik er 33 år, født og oppvokst på Skjervøy. Han startet å i Tromsø Havn i 2011 som havneinspektør og er nå maritim trafikkleder. Fra før har han erfaring fra Sjøforsvaret og fra å jobbe på offshoreskip. Tom-Eirik er utdannet styrmann fra Tromsø Maritime Skole og har i tillegg en bachelorgrad i nautikk, maritim økonomi og ledelse fra Nord universitet.         

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

Jeg jobber mye med planlegging, koordinering og oppfølging av trafikk, tjenester og logistikk.

Hvorfor søkte du på jobb i Tromsø Havn?

Da jeg jobbet på sjøen, ønsket jeg å jobbe litt ekstra i friperiodene mine. Jeg startet som tilkallingsvikar som havneinspektør på havnevakta. Jeg ønsket etter hvert å jobbe mer på land og fikk fast jobb som havneinspektør i Tromsø Havn.

Hva var ditt første møte med Tromsø Havn?

Jeg ble kjent med Tromsø Havn da jeg var innleid i forbindelse med fortøyningsoperasjonen til boreriggen «Polar Pioneer» i 2011. Tilfeldighetene ville ha det til at jeg kom i prat med han som den gang var maritim sjef og det var behov for tilkallingsvikarer på havnevakta. Deretter gikk det fort – jeg begynte på opplæring på havnevakta dagen etterpå.

Hva er det beste med å jobbe i Tromsø Havn?

Å få jobbe med den maritime næringa og et bredt spekter av kunder som lasteskip, fiskefartøy, cruiseskip, flytende hotell og ulike logistikkprosjekter synes jeg er svært spennende. For tiden jobber jeg for eksempel mye med fartøyene som kommer med vindmøllekomponentene som skal lagres på Grøtsund havn- og industriområde før de skipes til Nordfjordbotn på Kvaløya for videre transport til fjellet og sammenstilling til Raudfjell/Kvitfjell vindmøllepark. Sist, men ikke minst har jeg mange gode kollegaer i Tromsø Havn som gjør at jeg trives veldig godt.

Beskriv kulturen i Tromsø Havn?

Vi har en uformell tone og det er mange som ønsker å bidra.

Har du noen tips til de som vil søke/starte en karriere i Tromsø Havn?

Vær fleksibel, hardtarbeidende, «gi det lille ekstra» og grip muligheter.