Tromsø er en av landets største fiskerihavner og sammen med 19 andre bedrifter er Tromsø Havn tilstede på NorFishing i Trondheim.

Besøk oss på Troms fellesstand F-555.