Besøk av Statsminister Jonas Gahr Støre

Tromsø Havn har i dag hatt gleden av å få besøk av statsminister Jonas Gahr Støre. Tema for møtet var blant annet det grønne skiftet.

I møtet med Statsministeren la havnedirektør Jørn-Even Hanssen vekt på Tromsø Havns betydning i nordområdene i forhold til det grønne skiftet, med utvikling og tilrettelegging for grønn energi og for å bidra til overføring av gods fra vei til sjø. Havnedirektøren gikk konkret inn på hvordan industriområdet Grøtsund kan være base for en fremtidig satsning på havvind i nord.

Statsministeren fikk også møte Tomas Solstad fra Fjuel Tromsø AS, vårt deleide selskap, som jobber med å legge til rette for grønne energiløsninger til kunder og brukere av havna.

Tromsø er den største byen og havna i nord og vil være et viktig verktøy for å bidra til realiseringen av regjeringens nordområdepolitikk.

Havnedirektør Jørn-Even Hanssen og Statsminister Jonas Gahr Støre