Også Tromsø Havn har vært involvert i arbeidet og godkjenningsprosessen, i og med at byen er en stor cruisedestinasjon. Sammen med andre destinasjoner har Tromsø vært med på å utarbeide egne kriterier og indikatorer for cruisedestinasjoner.

Tromsø er blant annet vurdert på miljøutfordringer knyttet til cruiseanløp, lokal økonomisk verdiskapning fra cruise, og felles reisemålsstrategi.

Les mer på Tromsø kommunes nettside.