Tromsø Havn KF skal være en pådriver for det grønne maritime skiftet i nord!

Analyser viser at skipstrafikken i Tromsø står for 34 % av klimagassutslippene i byen. For å bidra til å redusere disse ønsker Tromsø Havn å tilby våre kunder alternative energikilder ved bruk av fornybar energi.

Nord-Norges største havn og energikonsern har derfor gått sammen om å etablere selskapet Arctic Energy Port Tromsø AS.

Formålet med selskapet er å etablere havna som et senter for fornybare energikilder med utgangspunkt i elektrisk energi, både for sjø- og landtransport. Selskapet har som ambisjon å utvide sin virksomhet geografisk gjennom samarbeid med andre havner og energiselskaper.

Til å lede denne satsingen søker Arctic Energy Port Tromsø AS nå daglig leder.

Les mer og søk her