I løpet av mai måned har Prostneset utviklet seg til en anleggsplass og arbeidene med å få etablert fundamenter til bussterminalen er godt i gang.

Aktiviteter
Hovedaktivitet på Prostneset de kommende ukene vil være å få etablert fundamenter til byggene. Dette innebærer blant annet forskalinger og armeringer. I tillegg vil det bli kjørt bort en del masser fra området.

Støy
Arbeidene vil ikke være spesielt støyende men generell støy fra anleggsmaskiner vil oppleves.

Trafikk
Prosjektet har erfart at det har vært vanskelig å ha anleggstrafikk ned Roald Amundsens plass. Kjøremønsteret er derfor endret og all anleggstrafikk vil bruke Kirkegata og porter nord på anleggsområdet.

Arbeidstider
I perioden 1. juni til 1. september vil arbeidstidene være:
• Mandag til fredag 07.00 – 19.00.
• Lørdag 07.00 – 16.00

Se oppdaterte illustrasjoner

Webkamera
Følg byggearbeidet på Prostneset direkte på vårt webkamera.