Møt Tromsø Havn, bedrifter fra Tromsø og Nord-Norge på ONS i Stavanger 27-30 august.

Velkommen til Xplore North stand i Hall 10 nr 1075!

Les pressemelding fra Xplore North.

Nord-Norge klar for oljemessen i Stavanger

Neste uke reiser 150 delegater fra 60 nordnorske virksomheter til Stavanger for å representere Nord-Norge på ONS 2018.

Det nordnorske laget er bredt sammensatt og består av leverandørindustrien, kunnskapsmiljøene og petroleums-hubene i nord.

– Igjen opplever vi stor optimisme og interesse for Norges viktigste møteplass for olje- og gassnæringen. Vi er både stolt og glad for at så mange nordnorske bedrifter og aktører bruker tid og ressurser på å delta på oljemessen, sier Kjell Giæver, leder for Petro Arctic og leder for styringsgruppen til Xplore North.

Knytter kontakter

For de nordnorske delegatene er oljemessen en fin arena for å bygge nye relasjoner til petroleumsmiljøene i inn- og utland.

– Erfaringene fra tidligere år viser at de nordnorske delegatene både gjør avtaler og knytter viktige kontakter gjennom uken i Stavanger. Vi har gjort alt vi kan, og vil gjøre alt vi kan, for at de bedriftene som er med får et godt utbytte fra årets deltakelse på ONS, sier Giæver.

Attraktiv landsdel

De nordnorske delegatene kan se frem til et tett program den kommende uken. Tirsdag arrangerer Nordnorsk Petroleumsråd og Petro Arctic frokostseminar med innslag fra en rekke nordnorske aktører. Gjennom uken blir det Speakers Corner på den nordnorske standen og en rekke møter med bedrifter og deltakere på messen. Også i år kommer det tradisjonelle Nord-Norge teltet opp på messeområdet i Stavanger.

– Mange av de store energireservene ligger i nord; både olje, gass og de fornybare ressursene. Det er derfor stor interesse for de aktivitetene som finner sted på den nordnorske standen gjennom hele uken. Tilstedeværelsen på ONS er et teamarbeid hvor mange har bidratt, men vi ønsker å rette en spesiell takk til de nordnorske fylkeskommunene for deres bidrag, sier Giæver.

Klare mål

I følge Willy Ørnebakk, leder for Nordnorsk Petroleumsråd, har den nordnorske delegasjonen klare målsettinger med deltakelsen i Stavanger. Nordnorsk Petroleumsråd består av en politisk representant fra hver fylkeskommune og inntil 4 kommuner fra hvert fylke, samt observatører fra universitet, leverandørindustri og petroleumsselskap.

– Det er fortsatt stor interesse for de energireservene som befinner seg utenfor vår landsdel. Vi håper årets oljemesse kan bidra til at leverandørindustrien og kunnskapsmiljøene i Nord-Norge kommer i dialog med de nasjonale og internasjonale aktørene som opererer på norsk sokkel. Det vil være viktig for å sikre fremtidig verdiskaping til landsdelen, sier Ørnebakk.

Får besøk av Kronprinsen

I forbindelse med åpningen av oljemessen kommer også Kronprins Haakon på besøk til den nordnorske delegasjonen i Stavanger.

– Vi er så heldig å være en av få utvalgte som får besøk av Kronprins Haakon sammen med olje- og energiminister Terje Søviknes. Det er en fin tradisjon, som vi er veldig glade for. Både Kongen og Kronprinsen har vært gjester ved vår stand også ved tidligere oljemesser, sier Giæver.

Kontaktpersoner:

Kjell Giæver, leder Petro Arctic og leder for styringsgruppen til Xplore North, mobil 951 54 900

Willy Ørnebakk, fylkesrådsleder Troms fylkeskommune og leder Nordnorsk Petroleumsråd, mobil 91174752

Natalie Lorentzen, prosjektleder VICAN Group, mobil 411 60 401

 

Foto: Kjetil Robertsen