Nye Prostneset åpner i løpet av våren 2018.

Stedet har vært et sentralt handels- og næringsområde i flere hundre år. Fra 1250-tallet og i 600 år var byens kirkested her. På 1900-tallet ble området et knutepunkt med kaianlegg, taxi- og bussholdeplass.

Attraktivt for de reisende og byens befolkning

Med flere nybygg og spennende uteareal vil stedet bli en intim og levende del av Tromsø sentrum. Prostneset skal være attraktivt både for de reisende og byens befolkning, sier havnedirektør Halvar Pettersen.

Årlig vil omkring 1 million passasjerer reise via havneterminalen. Den  skal innby til aktivitet og sosial kontakt på de store vrimlearealene.

Flere serveringssteder og butikker blir å finne på nye Prostneset:

Norønna, Devold, Kaffebønna, Snarby Strikkestudio, Graffi Grill, Visit Tromsø, Troms fylkestrafikk, Europcar, Hertz, Magic Ice, Torghatten Nord,  Tromsø Havn med flere.

Bærekraftige løsninger

Reduksjon av klimagassutslipp er et satsingsområde for Tromsø Havn. I havneterminalen er det installert vannbåren varme og bygget har energiklasse A. Uteområder og kaier varmes opp med fjernvarme.