Kvitebjørn Varme jobber med å legge ned fjernvarmerør i Breivika.

Kvitebjørn Varme 11-23 aprilMandag denne uken startet de med traseen mellom Havna Hotell og Posten Bring/Telehuset. Denne traseen vil ferdigstilles i løpet av et par uker.

Vi ønsker spesielt å gjøre oppmerksom på at fra mandag 25. april og til 30. april skal de grave over innfartsveien ved hovedporten til Breivika. Trafikken vil da bli omdirigert slik skissen øverst illustrerer.

For de kjøretøy som skal inn hovedport i denne perioden:
Store kjøretøy (trailer/semitrailer) vil omdirigeres til Port 2 som vil være døgnbemannet, øvrige kjøretøy benytter vanlig innkjøring gjennom hovedport.

Vi oppfordrer alle aktører i Breivika havneområdet til å dele denne informasjonen med ansatte, leietakere, leverandører og kunder.  

Skisse med resterende gravetrase i Breivika Havn.

Kvitebjørn Varme logoFor mer informasjon kontakt:
Kvitebjørn Varme v/prosjektleder Gunnbjørn Berndsen
gvb@kvitebjornvarme.no | +47 99 09 16 88.